All posts filed under “feminisme

Opinie: Ik ben klaar met mensen die niet snappen wat feminisme is

Hoe kan het toch dat anno 2017 feminisme nog zo veel negatieve connotaties met zich mee brengt en regelmatig als overbodig wordt bestempeld? Vaak zijn het vrouwen die zelf ontkennen dat feminisme nodig is. Veelal op grond van “Ik kan alles wat ik wil, dus het is niet nodig.” Het eerdergenoemde argument uit de mond van een geprivilegieerde witte vrouw is even storend als witte mensen die niet snappen waarom Zwarte Piet aanstootgevend is. Privilege wordt wel eens gedefinieerd als; ‘iets niet als een probleem erkennen omdat het voor jou persoonlijk geen probleem is’. Dat is volgens mij precies wat er aan de hand is in het opiniestuk van Julia Merkus in de Volkskrant. Een kleine introductie in het moderne feminisme leert dat het gaat om gelijkheid. Het tegengaan van historisch gecreëerde en vaak schadelijke stereotyperingen en hokjesdenken. Feministen geloven dat iedereen gelijk…